Update coronavirus Barcelona

Laatste update: vrijdag 22 mei 2020.

Op deze pagina kan je meer informatie vinden over het coronavirus en de huidige stand van zaken in Barcelona. Op dit moment is de noodtoestand in Barcelona en de rest van Spanje nog van kracht en mogen mensen beperkt de straat op. Op maandag 25 mei gaat in Barcelona fase 1 in. Deze fase zal minstens twee weken duren. Het belangrijkste nieuws: terrassen mogen weer open en ook winkels openen hun deuren weer.

Lees ook: mijn persoonlijke ervaring met de lockdown in Barcelona 

Actueel reisadvies: code oranje (alleen noodzakelijke reizen)

Laatste nieuws: noodtoestand en nieuwe maatregelen

De Spaanse regering heeft op 28 april bekend gemaakt hoe de lockdown de komende weken en maanden zal worden afgebouwd. Er zal sprake zijn 4 fases zijn die per provincie of autonome regio zullen worden doorlopen, niet per se tegelijkertijd. De noodtoestand is inmiddels verlengd tot en met 7 juni.

De voorwaarden per fase gelden wel voor het hele land. Een nieuwe fase kan echter pas van start gaan wanneer er aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn. Er zit steeds minstens twee weken tussen het begin van twee opeenvolgende fases. De afbouw zal dus minimaal 8 weken zal duren.

De verschillende fases afbouw lockdown:

Fase 0 – Dit is de fase op dit moment in Barcelona. Kinderen onder de 14 jaar mogen onder begeleiding van één persoon sinds 26 april weer naar buiten. Sinds 2 mei mag iedereen naar buiten om te sporten of om te wandelen. Dat mag alleen op gezette tijden: van 6.00 tot 10.00 en van 20.00 tot 23.00 uur. Daarnaast mogen winkeliers en ondernemer met kleine (winkel)zaken weer open, maar alleen op afspraak.

Fase 1 – Vanaf 25 mei geldt ook in Barcelona fase 1. Kerken en gebedshuizen mogen weer open, echter maar voor een derde van hun capaciteit. Voor bars en restaurants geldt dat hun terrassen open mogen voor 50% van hun capaciteit. Klanten mogen niet binnen zitten. Ook mogen hotels open, maar gemeenschappelijke ruimtes moeten gesloten blijven. Crematies en begrafenissen worden weer geoorloofd met bepaalde maatregelen. Kleine bedrijven mogen weer open onder bepaalde veiligheidsmaatregelen. High performance centra gaan weer open en professionele training mag weer. Echter allemaal met de veiligheidsafstand van minimaal twee meter tussen personen. Personen uit hetzelfde huishouden mogen weer bij elkaar in de auto zitten.

Fase 2 – Scholen worden weer geopend, maar wel met maatregelen en alleen als de scholen dat zelf willen. Kerken mogen open voor 50% capaciteit in plaats van een derde. Restaurants en bars mogen voor een derde van hun maximale bezettingsgraad klanten binnen laten. Professionele sportwedstrijden mogen weer van start gaan. Theaters, bioscopen, musea en conferentieruimtes mogen voor een derde open. Buiten is bij concerten en evenementen een maximum van 400 personen (zittend) toegestaan.

Fase 3 – Tijdens de laatste fase mag er weer gereisd worden tussen de provincies en regio’s. De winkels mogen open voor 50% van het vroegere maximale aantal klanten, mits een afstand van twee meter tussen de verschillende klanten mogelijk is. Ook mogen stranden weer open.

Hoe wordt bepaald welke fase kan worden toegepast?

Dit is in eerste instantie afhankelijk van de capaciteit van het zorgsysteem, maar ook van de cijfers van epidemiologen en de efficiëntie bij het vaststellen van nieuwe uitbraken en het isoleren hiervan. De autonome regio’s kunnen fase 1 (of 2 of 3 in een later stadium) wekelijks voor gebieden binnen de grenzen van de regio aanvragen, de regering beslist of het gebied ook inderdaad over mag op de volgende fase. Een fase duurt minstens twee weken.

Voorgeschiedenis coronacrisis Spanje

De regering heeft op maandag 16 maart de noodtoestand uitgroepen en verregaande maatregelen genomen om het virus in te dammen. De noodtoestand blijft in ieder geval nog tot en met 24 mei van kracht. Sinds zondag 26 april mogen kinderen onder de 14 jaar de deur uit onder begeleiding van één van de ouders (of een verzorger), maximaal een uur en binnen een straal van een kilometer vanaf hun woonadres. Speeltuinen mogen niet worden gebruikt. Voor het niet naleven van de bepalingen gelden boetes tot 600.000 euro.

In Barcelona geldt:

• Grote winkelcentra en commerciële gebieden zijn nog dicht. Supermarkten, apotheken en kleine winkeliers en ondernemers mogen open.
• Culturele instellingen, attractieparken en sportinstallaties zijn dicht.
• Bars, restaurants en terrassen zijn dicht. Afhalen kan wel.
• Bevoorrading supermarkten, benzinestations en zorginstellingen wordt zeker gesteld.
• Dienstverlening openbaar vervoer wordt zeker gesteld, maar met harde regels dat de voertuigen slechts 30 pct. vol mogen zijn. Een mondkapje is verplicht in het ov.
• Energievoorziening wordt zeker gesteld.

Kun je nog naar Barcelona reizen?

Op dit moment geldt code oranje, de Nederlandse overheid adviseert dus om niet te reizen. Praktisch gezien gaan er geen vluchten tussen Barcelona en Nederland op dit moment. Wel kun je via enkele Duitse vliegvelden een paar keer per week naar Barcelona reizen. Je zult dan moeten aantonen dat je in Spanje een woonadres hebt.

Kan ik nog terug naar Nederland?

Wil je naar Nederland? Dat kan als je de Nederlandse nationaliteit hebt. Reizen over land is ook mogelijk, dan kan de ambassade je helpen aan een verklaring, waarmee je de grens kunt passeren.

Krijg ik mijn geld terug als ik mijn stedentrip annuleer?

Een belangrijke vraag voor degenen die in de nabije toekomst een tripje gepland hadden. In het artikel over vliegen naar Barcelona (El Prat) kun je hier meer informatie over vinden en nagaan hoe precies te handelen.

Hoe is het nu in Barcelona?

In de eerste weken van de lockdown wat de sfeer op straat grimmig. Nu is dat heel anders. Het is een stuk drukker en de mensen zijn blij dat ze naar buiten kunnen.

Wat is het coronavirus?

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS (severe acute respiratory syndrome) VoV coronavirus -2 genoemd. Dit virus kan je de ziekte -COVID-19 geven. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. In zo goed als alle landen wereldwijd worden ondertussen maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

De symptomen van het nieuwe virus zijn voornamelijk koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademig zijn. Ook een pijnlijke keel en symptomen als in een verkoudheid zijn typisch voor het coronavirus. Daarnaast krijgt een groot deel van de geïnfecteerden koorts. Uit nieuw onderzoek is gebleken dat niet iedereen even ziek wordt, dus sommigen kunnen ook het virus hebben zonder al deze symptomen te hebben.

De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt. Deskundigen en adviseurs stellen dat het er niet zozeer om gaat of het virus voor jou persoonlijk gevaarlijk is, maar om hoeveel mensen je zou kunnen besmetten. Door minder contacten is er minder kans op besmetting van anderen en zo kan de gezondheidszorg zich beter staande houden, want het ware probleem zit ‘m in de beperkte capaciteit van het zorgsysteem. Dat komt door het exponentieel groeiende aantal besmettingen nu zwaar onder druk te staan.

Wat kan je zelf doen

Je kan volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

  1. Blijf thuis als je ziek bent
  2. Was regelmatig je handen
  3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak
  4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte

Vertraag de verspreiding van het virus met de volgende tips:

  1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet
  2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …).
  3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het volgens Spaanse nieuwsbronnen wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
  4. Probeer afstand te houden op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen.
  5. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.
  6. Reis niet als dat niet nodig is.

Disclaimer – Ik ben GEEN arts. Ik ben niet verantwoordelijk voor je gezondheid, ook kan ik je niet helpen bij een diagnose. Twijfel je over een mogelijke besmetting? Neem dan direct contact op met een arts of de bevoegde instanties. Je kan op de hoogte blijven van de actuele situatie in Barcelona met updates over het coronavirus op de social media van Facebook en Instagram.

delingen